Korkuteli

KorkuteliKorkuteli, Isparta’da hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya’dan daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 1321 de alınmıştır. Hamitoğlu İlyas beyin ölümünden sonra oğlu Yunus bey, Antalya Teke Beyliğinin kurucusu olmuştur. Korkuteli, Teke Beyliğine 1402’den 1423 yılına kadar 21 yıl başkentlik yapmıştır. 1393 Yılında Osmanlı Devleti Hükümdarı Yıldırım Beyazıt tarafından alınarak Osmanlı Devletinin eline geçmiştir.

İlçenin ilk temelini oluşturan Aladdin mahallesi ilk yerleşim merkezidir. Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi ilçelerindendir. Doğusunda Antalya merkez ilçesi, batısında Fethiye ve Burdur, Gölhisar ve Çavdır ilçeleri, güneyde Kumluca ve Elmalı ilçeleri ve kuzeyde Burdur, Bucak ve Tefenni ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır. Yüzölçümü 2.471 km2‘dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.020 metre olup %25 oranında Akdeniz iklimi, %75 oranında göller bölgesi karasal iklim hüküm sürer. Soğuk hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın dört mevsim bariz olarak yaşanan ilçede hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında genel olarak -5 derece ve yaz aylarında +25 derece olmaktadır. 2015 Verilerine göre Korkuteli nüfusu 52.746 dır.

Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları’nın Akdeniz’e bakan yüzünün arkasın oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur. Doğal yapı olarak Bey Dağları’nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla kaplı olup, düz alanlar ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca burada ünlü Yavuz Sultan Selim’in kardeşi olan Osmanlı Şehzadesi Sultan Korkut eğitim görmüş ve lalalığını burada yapmıştır. Bundan dolayı Korkut’un eli anlamındaki Korkuteli ismi şehre yapışmış kalmıştır.