Kocain Mağarası

Kocain MağarasıKocain Mağarası Antalya’nın 45 km. kadar kuzeyinde 1171 m. rakımlı İndağı’nda bulunmaktadır. Kocain Mağarasına eski Antalya-Burdur asfalt yolunun 30. kilometresinde bulunan Pınarbaşı kaynaklarını biraz geçtikten sonra sağa sapan ve Karataş – Camiliköy – Killik ve Ahırtaş köylerine ayrılan yoldan gidilmektedir. Ahırtaş Köyünde vasıtadan inildikten sonra kuzey batı istikametinde İndağı’na çıkışa başlanmaktadır. Yaklaşık 1 – 1,5 saatlik hafif meyilli yamaçta yayan olarak küçük bir patikadan çıkıldıktan sonra, 788 m. kotta bulunan ve büyük bir giriş ağzı olan Kocain mağarasına varılmaktadır.

Kocain mağarası 600 m. uzunluğunda, girişinde 35 m. içerde 75 m. genişliğinde, bazı yerlerde 50 – 60 m. yüksekliği olan büyük bir salondan ibarettir. Mağara ağzında Prehistorik devirlerde, daha sonra da Romalılar zamanında kullanıldığına dair kalıntılar mevcuttur. İçinde çimentolu sarnıçların bulunması, tarihi devirlerde de oturulmuş olduğuna bir delil olarak gösterilebilir. Mağara, iç içe meydana gelmiş iki büyük salon ve bu iki boşluğu ayıran dev dikitlerden oluşmuştur. Dev istalagmit kolonları yanında gayet güzel beyaz kristallizasyonlar da bulunmaktadır.