Altınbeşik Mağarası

Altınbeşik MağarasıAltınbeşik Mağarası ve Milli Parkı, İbradi ilçesine 7 km. uzaklıkta Ürünlü köyünün yaklaşık 5 km. güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat vadisinin batı yamacında yer almaktadır. Milli Parka karayolu ile ulaşım Antalya – İbradi – Ürünlü köyü yolundan sağlanır. Altınbeşik Mağarasına ise Ürünlü Köyünden yaya olarak 1 saatlik yürüyüş ile ulaşılabilmektedir.

Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 m. mağaranın alt seviyesini oluşturur ve burası devamlı su altındadır. Alt seviyenin bitiminde 40 m. lik dik bir çıkış vardır. Bu çıkış ve bitişik duvarlar beyaz renkli kalın travertenlerle kaplıdır. Mağaranın en güzel bölümünü burası oluşturmaktadır. Kalkerli bir yapıya sahip olan bu dağlık yerde sular çatlaklardan içeriye sızmış ve oluşan bazı kimyasal reaksiyonlarla yer yer erimeler ve böylece yer altında küçük boşluklar oluşmuştur. Bu boşluklar suyun aşındırıcı ve sürükleyici etkisi ile zamanla büyüyüp mağara halini almıştır. Mağaralarda toplanan su da yer altı göllerini oluşturmuştur. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir.